Čistota, zeleň a veřejný prostor

Uklizené ulice bez nadbytečného hluku

 • Nepořádek v ulicích do moderní čtvrti nepatří a je ostudou současné radnice. Zásadně zlepšíme systém čistění ulic, (např. Veletržní), a to jak průběžně, tak i po mimořádných událostech (fotbalová a hokejová utkání, akce na Letenské pláni, Výstavišti atd.).
 • Zasadíme se o snižování hluku a zlepšování kvality ovzduší, snížíme hlučnost aktivit z Výstaviště. Ve vybraných lokalitách navrhneme pravidelnou kontrolu emisí znečišťujících životní prostředí (včetně hlukových).
 • Budeme motivovat majitele psů k důslednému úklidu. Zřídíme nové psí záchodky v ulicích a u vstupů do parků. Rozšíříme možnosti koupě sáčků na psí fekálie.
 • Zvýšíme počet kontejnerů na tříděný odpad včetně kontejnerů na bioodpad, nápojové kartony, kovy a elektroodpad. Podpoříme projekty domácího kompostování.
 • Podpoříme vznik bezplatných veřejných toalet.

Zeleň a živé ulice k Sedmičce neodmyslitelně patří

 • Zlevníme veřejné prostory pro předzahrádky.
 • Podpoříme konání farmářských trhů v ulicích Prahy 7 (Strossmayerovo náměstí, Řezáčovo náměstí, Letenské náměstí, Ortenovo náměstí). Podpoříme udržení a další rozvoj farmářského trhu v Holešovické tržnici.
 • Vysadíme do ulic Prahy 7 nové keře, stromy a stromořadí a zlepšíme péči o zeleň. Podpoříme tvorbu nových parkových ploch (např. v prostoru Bubny-Zátory) včetně umísťování uměleckých děl a vodních prvků (pítka pro psy, fontánky, vodotrysky). Podpoříme vznik nových dětských hřišť.
 • Výrazně navýšíme investice do rekonstrukce chodníků a revitalizace veřejného prostoru. Vrátíme do něj zeleň, lavičky a další mobiliář zpříjemňující život nás všech.
 • Atraktivní veřejný prostor zlepší využití našich ulic k relaxaci a setkávání obyvatel všech věkových skupin a zvýší hodnotu nemovitostí.
 • Budeme pečlivě monitorovat čištění chodníků a veřejného prostoru, aby čisticí stroje jen neprojížděly, ale skutečně uklízely.
 • Zavedeme informační systém o kácení stromů. V něm budeme předem zveřejňovat plány na kácení včetně odborných posudků a důvodů ke kácení.
 • Podpoříme pilotní projekty pro parkové úpravy vnitrobloků, které jsou spícím potenciálem naší čtvrti.
 • Zlepšíme fungování místní Agendy 21, aby se občané mohli skutečně zapojit do zlepšování životního prostředí v Praze 7.

Napsat komentář

Required fields are marked *.