Výstavba a rozvoj – s citem k Praze 7

Respekt k charakteru Sedmičky

  • Praha 7 není místem pro megalomanské výškové budovy nebo gigantické administrativní komplexy,  ale pro přiměřenou zástavbu „lidských rozměrů“ s funkčním mixem rezidenčního bydlení, administrativních prostor, komunitních funkcí a maloobchodů.
  • Proto budeme prosazovat, aby nová výstavba ctila současný charakter Prahy 7, např. formou městského obytného bloku a vhodné regulace výšky a objemu nových budov.
  • Zpracujeme koncepci rozvoje Prahy 7,  která jasně vymezí jeho parametry a oblasti. Tím zamezíme účelovým změnám, které vyhovují developerům, ale ne občanům Sedmičky.
  • Pro rozvojovou oblast Bubny-Zátory budeme prosazovat formu městského obytného bloku bez výškových budov. Ta jednak posílí zaměření Prahy 7 na kulturní a kreativní odvětví, jednak sítí veřejných prostor a zeleně propojí Holešovice.
  • Postavíme lávku pro pěší a cyklisty od tržnice v Holešovicích přes Štvanici až do Karlína.
  • Budeme včas zapojovat veřejnost do diskusí ke všem rozvojovým nebo rekonstrukčním akcím. Názory veřejnosti adekvátně uplatníme v konečném plánu.
  • Zasadíme se o to, aby Praha 7 pravidelně informovala o významných rozvojových záměrech a změnách.

Letenská pláň

  • Letenská pláň a Letenské sady nepotřebují nové megalomanské stavby, ale posílení drobné infrastruktury pro volnočasové využití (malá občerstvení – rodinné podniky, půjčovny kol a sportovních potřeb, toalety atd.).
  • Prosadíme vyhlášení soutěže na budoucí využití podstavce Stalinova pomníku.
  • Jsme proti jakémukoliv rozšiřování fotbalového stadionu na Letné, včetně plánu na zástavbu tréninkového hřiště nákupním centrem.

Napsat komentář

Required fields are marked *.