Doprava pro moderní město

Zajistíme více parkovacích míst

  • Zklidněním dopravy v některých ulicích (např. Veletržní) navýšíme celkový počet parkovacích míst v Praze 7.
  • Modré parkovací zóny chceme všude v Praze 7 převést do režimu smíšeného parkování, které umožní pohodlné parkování všem rezidentům i návštěvníkům Prahy 7.
  • Zasadíme se o záchytná parkoviště pro rezidenty k týdennímu parkování (např. v oblasti Výstaviště a dolních Holešovic).

Zklidníme dopravu, ulice patří především lidem

  • Prodloužíme dobu zelené na přechodech, zelená bude svítit častěji.
  • Zasadíme se o vypínání semaforů v nočních hodinách, aby se zvýšila plynulost provozu.
  • Navrhujeme zklidnění ulic a zpomalení provozu v citlivých oblastech, zejména před školkami a školami nebo v blízkosti parků a dětských hřišť. Podporujeme zavedení „zón 30“, tj. oblastí s maximální rychlostí dopravy 30km/hod., ve všech rezidenčních částech Prahy 7. Po dokončení výstavby tunelového komplexu Blanka prosadíme zklidnění všech povrchových silnic na Letné. Ulice Milady Horákové na Letenské pláni a Veletržní chceme proměnit v klidné bulváry s alejemi stromů.
  • Budeme pokračovat v odstraňování bariér pro lidi se sníženou pohyblivostí a kočárky.
  • Zasadíme se o vstřícné podmínky pro chodce a cyklisty. Zvýšíme jejich bezpečnost, a to například postupným zaváděním značení pro souběžný pohyb chodců a cyklistů ve vytipovaných ulicích.
  • Podpoříme rozvoj „car sharingu“ a sítě půjčoven kol v ulicích. Sdílení jednoho dopravního prostředku více lidmi šetří životní prostředí, parkovací místa i finanční prostředky.

Napsat komentář

Required fields are marked *.