Bezpečnost – méně kamer, více strážníků

  • Rychle dokončíme rušení všech heren v Praze 7
  • Zvýšíme počet aktivních strážníků městské policie v ulicích. Strážníci mají především pomáhat občanům, a ne pouze řešit nesprávné parkování. Musí se aktivně zapojit například také do postihování neukázněných majitelů psů. Podpoříme programy prevence, výchovy a osvěty (např. prevence rasismu a xenofobie).
  • Kamerové systémy nejsou jedinou cestou k vyšší bezpečnosti. Budeme požadovat důkladné vyhodnocení jejich efektivnosti pro všechny sledované oblasti (znečišťování životního prostředí, vykrádání aut, vandalismus atd.).
  • Podpoříme rozvoj sousedských vztahů; ty jsou nejlepší prevencí kriminality.
  • Budeme hledat a prosazovat možná řešení problému bezdomovectví s s aktivní účastí postižených (nabídka sociálního bydlení, zapojování do veřejných prací za příslušnou odměnu). Podpoříme vznik sítě celopražských asistenčních center pro bezdomovce, jež pomohou řešitkonkrétní kritické situace i dlouhodobé problémy (např. vybudování provizorních ubytovacích kapacit při velkých mrazech).
  • Společně s občany zpracujeme plán prevence kriminality Prahy 7. Ve spolupráci s městskou policií navrhneme pravidelné zpracovávání priorit a způsobů řešení všech výše uvedených problémů.

Napsat komentář

Required fields are marked *.