Ulice lidem

Chceme oživení vylidněných prostor, zvýšenou bezpečnost chodců, město jako prostor pro život. Taková může být i Praha 7

Velké investice vnášejí do města velké měřítko. Měřítko každodenního života obyvatel, do něhož vstupují, zůstává ale stejné. Dál je jím zákoutí, povrch chodníku, lavička, kašna, záhon, keř, socha, parter domu, zastávka, patník. Bylo by absurdní, kdyby ve velkém rozpočtu stavby nezbylo na to, co ji skutečně finalizuje, a pozornost města jako investora se omezila na její technické parametry. Nestačí nedůsledné formální gesto. Veřejnost, tak dlouho omezovaná a obtěžovaná stavebními pracemi, si přinejmenším zaslouží kompenzaci v podobě parkových úprav, drobné městské architektury, uměleckých děl a vodních prvků.
Tunel Blanka

Zároveň je tu šance vrátit se k dobré tradici. Například původní Sady Korunního prince Rudolfa na Letné vzešly ze stejného mechanismu: Zatímco část Letné zastavovaly soukromé činžovní domy, pražská obec postupně vykupovala pozemky ze soukromých rukou, aby mohla zřídit veřejný park pro novou městskou čtvrť i celé město, zaplatila výsadbu 150 000 stromů, stavbu restaurace a vyhlídkového altánu. Jen samotné založení parku stálo 12 000 zlatých a město do parku dál štědře investovalo. Bývalo to samozřejmé a mělo by to samozřejmým zůstat. Zvláště tam, kde je město samo investorem velké stavební akce.
Tunel Blanka

Zapojení stavby do života obyvatel města by se mělo stát předmětem promyšleně koncipované architektonické a výtvarné soutěže a otevřené veřejné diskuze.
Tunel Blanka

V Praze se budují silniční tunely za miliardy. Finálním úpravám na povrchu se však nevěnuje zdaleka taková pozornost. Pohlídejme si, aby investice do tunelů přinesly efekt slibovaný obyvatelům Prahy v podobě zklidnění povrchové dopravy.
Tunel Blanka

Investice za více jak 36 miliard

Tunel Blanka má stát více než třicet šest miliard korun. Tato investice má nejen zjednodušit jízdu autem po Praze, ale především zlepšit a usnadnit život obyvatelům čtvrtí, dlouhodobě zatížených nadměrným provozem. Investor však ve skutečnosti s žádným zklidněním dopravy nepočítá.
Tunel Blanka

Proto Koalice PRO 7 usiluje o to, aby zprovoznění tunelu Blanka vedlo ke zlepšení životního prostředí v ulicích Prahy. Náklady na tyto úpravy budou ve srovnání s celkovou investicí zanedbatelné.

Požadujeme změnu projektu!
Tunel Blanka

Ul. Milady Horákové podél Letenské pláně

Měla by zde vzniknout ulice s alejí. Zatravněný tramvajový pás musí být doplněn o stromořadí a pás keřů oddělující vozovku. Nad tunelem by mělo být jen minimum světelné signalizace. Prosté využití pravidla přednosti zprava umožní plynulejší provoz i u výjezdu z tunelu.

Alej sluší ulici Jugoslávských partyzánů na Praze 6 – bude slušet i Letenské pláni!

Veletržní

Chceme zde vytvořit klidnou dvouproudou ulici s alejí bez světelné signalizace a se zúžením vozovky před přechody. Výsadba stromořadí s pásem keřů by měla začínat již od Ovenecké ulice. Mezi stromy by měla vzniknout nová parkovací místa.

Konečně tak dojde k důstojnému propojení Holešovic a Bubenče pro všechny místní obyvatele – tedy i pro maminky s kočárky, pěší a cyklisty.
Veletržní

Letenské náměstí

Na náměstí je třeba navrátit stromy a vytvořit stromořadí podél tramvaje v celé délce zastávky a na konci zelený cíp s fontánkou.

Rovnou střechu samoobsluhy je potřeba zazelenit – tím dojde k redukci prachu a hluku na náměstí, též ke zlepšení klimatu v letních měsících. Rádi budeme čekat na tramvaj ve stínu stromů.
Letenské náměstí

Korunovační

Je potřeba ji zúžit na dva pruhy, obnovit a rozšířit zelen, minimalizovat světelnou signalizaci se zúžením vozovky před přechody, vybudovat samostatné pruhy pro cyklisty a více parkovacích míst.

Oblast dolních Holešovic

Tato oblast je postižena intenzivní tranzitní dopravou a dnes zažívá významný stavební rozvoj. Vznikají zde stovky kanceláří, bytů a parkovacích míst, což vyvolá další velký nárůst dopravy. Přitom tu stále chybí jasná dopravní koncepce, která by ochránila obytnou čtvrť před negativními vlivy dopravy a využila dostavby tunelu Blanka k jejímu zklidnění.

Požadujeme proto zpracování dopravní koncepce pro tuto oblast, která bude maximálně zohledňovat snižování negativních dopadů dopravy, zvyšovat bezpečnost chodců a cyklistů a povede k celkovému zklidnění oblasti.

Výstavba VŠECH povrchových komunikací v Praze musí odpovídat současným světovým standardům!

Hlavní město Praha investuje do výstavby tunelů miliardy, ale úprava povrchových komunikací zůstává na úrovni šedesátých let. Ostatní evropská města již dávno zavádí zpět to, co poničil nadměrný automobilový provoz – ulici jako veřejný prostor. Zužování vozovky, rozšiřování zeleně, ulice jako místa, kde se lidé mohou procházet a potkávat. Náměstí bez nadbytečného dopravního značení, kde se všichni účastníci dopravy – od chodců přes cyklisty až po řidiče – pohybují se vzájemným respektem. Využití moderních technologií tam, kde je to možné a smysluplné – např. bezhlučný podklad pro tramvajové koleje. Výsledky takovýchto úprav můžeme vidět všude po Evropě od Amsterdamu přes Berlín, Mnichov Vídeň až po Curych.

Udělejme z Prahy 7 místo pro život

Napsat komentář

Required fields are marked *.