Silvie Kratochvílová

Koalice Pro 7: Silvie Kratochvílová

Silvie Kratochvílová

Mým celožitotním krédem je aktivně “tvořit” pozitivní věci.

Bojuji za zachování pobočky knihovny pro děti a dospělé v ulici Milady Horákové. Osobně jsem se jako zastupitelka zasadila za zrušení problematických heren v Praze 7. Podařilo se mi zachránit několik zdravých stromů před vykácením, některé sociálně slabé před drtivými exekucemi a vystěhováním z městských bytů. Baví mě konkrétní, praktické dopady politické práce na život v obci. Baví mě také zodpovědnost, která je s rozhodováním přímo spojená. Baví mě, když mohu pomoci slušným lidem, když mohu pomoci něčemu, co je pro běžné občany užitečné a co jim zpříjemňuje a zlepšuje život. Nebaví mě poukazování na špinavosti, kterých se někteří politikové dopouštějí, obtěžuje mě to a zdržuje.

Vystudovala jsem český jazyk a francouzštinu. Dlouhá léta se zabývám vzděláváním. Studovala jsem pedagogiku ve Francii, kde jsem se podrobně seznámila s francouzským vzdělávacím systémem, poté jsem vyučovala na všech stupních škol francouzštinu v Británii. V Česku jsem učila na základní, střední i vysoké škole. Zabývám se čtenářstvím, čtenářskou gramotností a aktivně usiluji o zlepšování kvality našich škol a podmínek učitelů. Můj život není omezen pouze na vzdělávání, pracovala jsem pět let v uprchlickém táboře v Kostelci nad Orlicí a dva roky jako letuška ČSA. Věnuji se košíkářství, myslivosti a dalším aktivitám spojeným s přírodou. Vychovávám dceru.

Napsat komentář

Required fields are marked *.