8.10.2014
by administrator
0 comments

Polikliniku v Praze 7 udržíme, ctíme závazný výsledek místního referenda!

Sdružené ambulantní zařízení v Praze 7 je příspěvkovou organizací Městské části Praha 7.

Ta má tedy přímý vliv na jeho provoz a existenci. Opakované snahy současného vedení radnice o tzv. „zprivatizovaní“ tohoto zařízení, a to bez jasné představy o jeho dalším fungování, jsou pro nás naprosto nepřijatelné.
Privatizace skýtá mnohá rizika a mohla by vést k rychlému konci doposud fungujícího zařízení poskytujícího zdravotní péči občanům Prahy 7.
tema-poliklinikaCTVEREC

  • Prosadíme zachování polikliniky v Praze 7
  • Zasadíme se o to, aby poliklinika zůstala na dostupném místě v dosahu MHD, nejlépe ve stávající budově (za předpokladu uzavření nové nájemní smlouvy)
  • Zmodernizujeme interiér polikliniky včetně jejího vybavení
  • Vytvoříme podmínky pro poskytování zdravotní péče občanům Prahy 7 na úrovni 21. století

7.10.2014
by administrator
0 comments

Košťata přistála – úklid Prahy 7 začíná

Dnes v noci přistála v Praze 7 košťata, která budou sloužit k lepšímu a častějšímu úklidu Prahy 7. Praha 7 je dlouhodobě pod palbou kritiky za špinavé ulice, tak jsme se rozhodli nabídnout lidem možnost aktivního zapojení do úklidu a košťata tak v Praze 7 přistála. Nechceme ale vymetat jen ulice, chceme také vymést staré vedení z radnice.
kostata_1


„Chceme upozornit na málo funkční systém úklidu Prahy 7, která je na mnoha místech špinavá a neuklizená a to nejenom po mimořádných událostech jako jsou fotbalová a hokejová utkání, nebo akce na Letenské pláni a Výstavišti. Do úklidu Prahy 7 chceme zapojit větší počet metařů v ulicích, protože strojové čištění není dostatečně účinné. Práci chceme také nabídnout lidem bez domova a práce, kteří v Praze 7 dlouhodobě pobývají,“ říká Michal Šperling, garant tématu čistoty ulic Prahy 7.
kostata_4


„Nejde ale jen o špínu v ulicích, ale také o špínu v našich plicích, kdy chceme zlepšit kvalitu ovzduší snížením transitní dopravy, ozeleněním ulic či častějším kropením v Letních měsících,“ doplňuje Ondřej Mirovský, zastupitel Prahy 7 a kandidát na starostu Prahy 7.
kostata_2

6.10.2014
by administrator
0 comments

Představujeme návrh revitalizace okolí metra nádraží Holešovice

V rámci předvolení kampaně prezentujeme místo prázdných hesel konkrétní návrhy proměny veřejných prostranství Prahy 7.


c_01_small

Tento návrh se zaměřuj na zanedbané prostranství kolem jižního vestibulu metra nádraží Holešovice a okolí zastávek tramvaje. Místo trpí nevzhledným stánkovým prodejem, nedostatkem zeleně, špínou a zašlými lavičkami a povrchy. Současně je toto místo ve večerních hodinách nebezpečné .


a_00_small_Původní

„Cílem námi navrhované proměny je zajistit bezbariérovost místa, ozelenění, výměnu povrchů a celkovou úprava prostor tak, abychom se za toto místo nemuseli stydět. Úprava místa také prospěje ke snížení nebezpečnosti místa,“ komentuje návrh proměny místa Ondřej Mirovský, kandidát na starostu Koalice PRO7.


a_01_small_Nové

3.10.2014
by administrator
0 comments

Mapa budoucího rozvoje Prahy 7

Již dnes můžete nacházet ve svých poštovních schránkách Mapu budoucího rozvoje Prahy 7 podle Koalice PRO7.

Najdete v ní 6 našich návrhů na proměnu veřejného prostoru včetně obrázků a 24 dalších nápadů a představ nejenom v oblasti výstavby a rozvoje. Jde nám také o zachování kvalitního zdravotnictví, otevření dětské pobočky knihovny na Letné, zklidňování ulic nebo dokončení bezbariérových úprav všech zastávek tramvají. Naše mapa je současně propojena na web www.napadypro7.cz, kam může každý vložit svůj nápad, nechat o něm hlasovat a my jej budeme dále řešit.

Přední strana
mapa-1400px_strana2


Prosíme, sdílejte naši Mapu budoucího rozvoje Prahy 7, pověste jí na nástěnku a napište nám zpětnou vazbu.

KE STAŽENÍ: Stáhněte si naši Mapu budoucího rozvoje Prahy 7 podle Koalice PRO 7 ve formátu PDF

Zadní strana
mapa-1400px_strana1

30.9.2014
by administrator
0 comments

Máme recept na dostupné bydlení v Praze 7 – developeři budou přenechávat 5% bytů Praze 7

Praha 7 nyní prochází dynamickým vývojem především v oblasti dolních Holešovic, kdy se připravují nové projekty pro bydlení i administrativu. Prosazujeme, aby nová výstavba ctila současný charakter Prahy 7, např. formou městského obytného bloku a vhodné regulace výšky a objemu nových budov. Praha 7 totiž není místem pro megalomanské výškové budovy nebo gigantické administrativní komplexy, ale pro přiměřenou zástavbu lidských rozměrů.

„Za poslední desetiletí bohužel Praha 7 prodala téměř všechny bytové domy a nyní vlastní cca 2% bytového fondu Prahy 7, což znemožňuje jakoukoliv sociálně-bytovou politiku. Chceme jít proto cestou moderních metropolí západní Evropy – např. Londýna, kde v případě nové výstavby dochází k dohodě mezi developerem a městem o přenechání určitého % nových bytů pro potřeby města,“ říká Ondřej Mirovský, zastupitel Prahy 7. „Dříve dávali developeři úplatky, nyní budou dávat byty pro ubytovávání lidí podle potřeb Prahy 7,“ dodává Mirovský.

tema-dostupnebydleni

„Tento model umožní Praze 7 postupně rozšiřovat svůj bytový fond bez výrazných nákladů a bude tím také docházet k pestřejšímu obsazení bytů a nebudou tak vznikat ghetta pro bohaté nebo chudší,“ doplňuje Ondřej Mirovský, kandidát na starostu Prahy 7.


25.9.2014
by administrator
0 comments

Koalice PRO7: Po otevření tunelu Blanka zklidníme ulici Veletržní

Nedílnou součástí naší kampaně je také představování našich vizí o proměně veřejných prostranství Prahy 7, kdy jedním z klíčových projektů Prahy je zklidnění ulice Veletržní. Ta tvoří v současné době díky intenzivní dopravě zásadní bariéru Letné a současně výrazně snižuje kvalitu bydlení. Představujeme veřejnosti rovnou dva možné projekty – jeden nabízí zklidnění dopravy, výsadbu stromů a omezené počty parkovacích míst, druhý projekt by umožnil výrazně vyšší počet parkovacích míst.

„Z reakcí obyvatel Letné víme, že očekávají pokles počtu projíždějících aut po otevření tunelů Blanka. Abychom auta do tunelů skutečně dostali, je nutné obratem výrazně zklidnit ulici Veletržní, vysadit stromy, vytvořit parkovací místa, zrušit semafory a zvýšit bezpečnost přechodů,“ říká Ondřej Mirovský, zastupitel Prahy 7 a kandidát na starostu Koalice PRO7.

Veletrzni_vice_parkovani

„Občanům nyní nabízíme dva projekty a tím chceme otevřít debatu o budoucí podobě ulice Veletržní. Pro maximální zapojení občanů počítáme s uspořádáním veřejných debat a minianket pro místní obyvatele. Chceme aby ulice vypadala hlavně podle představ místních obyvatel,“ doplňuje Mirovský.


Veletržní_meně_parkovani

22.9.2014
by administrator
0 comments

Volební sliby plníme ještě před volbami – spouštíme portál „Nápady pro Prahu 7“

Některé strany volební sliby neplní vůbec, některé po volbách, ale Koalice PRO 7 se rozhodla sliby plnit již před volbami. Přinášíme občanům Prahy 7 nový webový portál Nápady pro Prahu 7, kde může každý vložit a sdílet svůj nápad pro změnu, opravu či cokoliv dalšího. Portál je otevřený podnětům z mnoha oblastí od dopravy, školství, přes zeleň až k sociálním službám apod. Občané mají také možnost svůj nápad sdílet na sociálních sítích a také o nápadech hlasovat.


Nápady pro Prahu 7

„Cílem tohoto projektu je ukázat, jak může fungovat portál pro podněty občanů, které poté bude úřad zpracovávat a lidem zasílat zpět informace o postupu řešení daného problému. Je to ukázka otevřenosti radnice, hlubšího zapojování občanů do rozhodování a zvyšování interaktivity mezi úřadem a občanem v praxi,“ komentuje vznik portálu Ondřej Mirovský, zastupitel Prahy 7 z Koalice PRO7.

„Chceme, aby si radnice Prahy 7 vzala v budoucnu projekt pod svá křídla a byl to tak oficiální portál Prahy 7. Současně připravujeme i mobilní aplikaci, která umožní rychlé nahlašování znečištění či jiné akutní problémy,“ doplňuje Mirovský.

19.9.2014
by administrator
0 comments

Obnovíme zrušenou pobočku městské knihovny
na Letné v Praze 7

Díky neschopnosti vedení hlavního města Prahy a Prahy 7 došlo letos ke zrušení tradiční pobočky městské knihovny na Letné.

Nová pobočka sice vznikla v dolních Holešovicích, přesto se ale domníváme, že minimálně dětské oddělení knihovny by se mělo na Letnou vrátit.

„Z reakcí občanů v probíhající kampani na Letné je zcela zřejmé, že zde pobočka chybí. Obnova dětského oddělení je proto jednou z našich volebních priorit a budeme o něj usilovat na úrovni Prahy 7 a také hl. města Prahy. Již dříve jsme domluvili možnost ponechání pobočky s tím, že by provoz platila Praha 7. To ale radnice pod vedením ODS a ČSSD odmítla,“ komentuje situaci Ondřej Mirovský, zastupitel Prahy 7 a kandidát na starostu koalice PRO7.

„Rušení tradiční knihovny na Letné je barbarství, děti tak přišly o významné místo, kde mohou trávit volný čas, nebo se učit. Uděláme vše, aby se provoz dětské pobočky obnovil k 1. 1. 2015,“ dodává Ondřej Mirovský.

tema-knihovnaCTVEREC